Förmedlare

På denna sida hittar du som arbetar som förmedlare information om aktiviteter bland annat kopplat till att teckna och administrera försäkringar och pensionsplaner, samt återköp och utbetalning.

För mer information om de processbilder som åtföljer varje aktivitet, klicka här. För mer information om integration, hur metoderna är uppbyggda, samt format på de XML-scheman filer som används, se respektive avsnitt (på engelska) i den tekniska dokumentationen.

Information om produkter

För att hämta information om vilka av Futurs produkter som finns tillgängliga att teckna, använd denna API-metod:

GET /Product

Metoden returnerar en lista över tillgängliga produkter, samt produkternas ID:n.

Information om produkter

För att visa vilka dokument som finns associerade med en specifik produkt, använd produktens ID tillsammans med denna API-metod:

GET /Product/{id}/document
Till sidans topp

Hämta dokument

För att hämta ett specifikt dokument, använd dokumentets ID, från listan som returnerades ovan, tillsammans med denna API-metod:

GET /Document/{id}

Notera att dokumentens ID alltid är samma även om det kommer nya versioner, vilket gör att man alltid kan vara säker på att det är den senaste versionen som hämtas.

Till sidans topp

Valbara fonder

För att hämta information om vilka fonder som är valbara i en produkt, använd produktens ID tillsammans med denna API-metod:

GET /Product/{id}/Funds

Metoden returnerar en lista med fondernas namn och ISIN-kod.

Till sidans topp

Teckna individuell försäkring

För att teckna en individuell försäkring (pil nummer 1 i bilden), använd denna API-metod:

POST /InsuranceApplication

Metoden returnerar ett ansöknings-ID, som används för att följa status på ansökan.

Klicka här för att komma till en beskrivning av Signeringsprocessen.

För att validera att ansökan är rätt ifylld, innan ansökan skickas in, kan denna API-metod användas:

POST /InsuranceApplication/validation

OBS. Vid en eventuell manuell granskning av ansökan, meddelas förmedlare och försäkringstagare om detta.

För att löpande kontrollera status på ansökan (pil nummer 2 i bilden), använd ansöknings-ID med API-metoden:

GET /InsuranceApplication/{id}

Metoden returnerar ansökans status som förklaras (på engelska) här:

Statuskoder

För att erhålla en PDF-kopia på ansökan, använd metoden:

GET /InsuranceApplication/{id}/Receipt
Till sidans topp

Teckna pensionsplan

För att teckna en pensionsplan (pil nummer 1 i bilden), använd denna API-metod:

POST /PlanApplication

Metoden returnerar ett ansöknings-ID, som används för att följa status på ansökan.

Klicka här för att komma till en beskrivning av Signeringsprocessen.

OBS. Vid en eventuell manuell granskning av ansökan, meddelas förmedlare och försäkringstagare om detta.

För att löpande kontrollera status på ansökan, använd ansöknings-ID med API-metoden:

GET /PlanApplication/{id}

Metoden returnerar statuskoder som förklaras (på engelska) här:

Statuskoder

För att erhålla en PDF-kopia på ansökan, använd metoden:

GET /PlanApplication/{id}/Receipt
Till sidans topp

Kontrollera ansökningar

För att kontrollera vilka ansökningar som du som förmedlare redan gjort för en försäkringstagare, använd försäkringstagarens ID (personnummer eller organisationsnummer) i API-metoden:

GET /Customer/{id}/InsuranceApplications

Metoden returnerar ansökningars produktnamn, ID:n, ansöknings-ID samt status.

Till sidans topp

Administrera anställda i pensionsplan

Nedan beskrivs de aktiviteter som ingår i att administrera försäkrade anställdas försäkringar.

Ändra försäkringsavgift

Begäran om ändring av försäkringsavgift sker med XML-schemat ChangeFee. Efter att Futur bearbetat begäran, skickas ett svar med XML-schemat ChangeFeeResponse.

För mer information om SSEK och XML, se den tekniska dokumentationen.

Till sidans topp

Extrapremie

Begäran om att Futur ska fakturera en extra premie på försäkringen sker med XML-schemat ExtraPremium. Efter att Futur bearbetat begäran, skickas ett svar med XML-schemat ExtraPremiumResponse.

För mer information om SSEK och XML, se den tekniska dokumentationen.

Till sidans topp

Teckna försäkring

Begäran om att teckna en försäkring sker med XML-schemat Insurancepurchase. Efter att Futur bearbetat begäran, skickas ett svar med XML-schemat InsurancePurchaseResponse.

För mer information om SSEK och XML, se den tekniska dokumentationen.

Till sidans topp

Fribrevslägg försäkring

Begäran om att fribrevslägga en försäkring sker med XML-schemat PremiumEnded. Efter att Futur bearbetat begäran, skickas ett svar med XML-schemat "PremiumEndedResponse".

För mer information om SSEK och XML, se den tekniska dokumentationen.

Till sidans topp

Löneändring

Begäran om ändra uppgift om en anställds lön sker med XML-schemat SalaryAdjustment. Efter att Futur bearbetat begäran, skickas ett svar med XML-schemat SalaryAdjustmentResponse.

För mer information om SSEK och XML, se den tekniska dokumentationen.

Till sidans topp

Premieändring

Begäran om att ändra premie på en försäkring sker med XML-schemat PremiumAdjustment. Efter att Futur bearbetat begäran, skickas ett svar med XML-schemat PremiumAdjustmentResponse.

För mer information om SSEK och XML, se den tekniska dokumentationen.

Till sidans topp

Flytt av försäkring

Begäran om att flytta en försäkring inom Futur sker med XML-schemat Transfer. Efter att Futur bearbetat begäran, skickas ett svar med XML-schemat TransferResponse.

För mer information om SSEK och XML, se den tekniska dokumentationen.

Till sidans topp

Anmäl föräldra- /tjänsteledighet

Begäran om att upphöra fakturering vid tjänstledighet sker med XML-schemat BillingStop. Efter att Futur bearbetat begäran, skickas ett svar med XML-schemat BillingStopResponse.

För mer information om SSEK och XML, se den tekniska dokumentationen.

Till sidans topp

Åter från föräldra- /tjänsteledighet

Begäran om att återuppta fakturering sker med XML-schemat BillingStart. Efter att Futur bearbetat begäran, skickas ett svar med XML-schemat BillingStartResponse.

För mer information om SSEK och XML, se den tekniska dokumentationen.

Byta kostnadsställe

Begäran om att byta en försäkrads kostnadsställe sker med XML-schemat ChangeCostCenter. Efter att Futur bearbetat begäran, skickas ett svar med XML-schemat ChangeCostCenterResponse.

För mer information om SSEK och XML, se den tekniska dokumentationen.

Till sidans topp

Byta kategori

Begäran om att byta kategori (förmånsgrupp) på en försäkrad sker med XML-schemat ChangeCategory. Efter att Futur bearbetat begäran, skickas ett svar med XML-schemat ChangeCategoryResponse.

För mer information om SSEK och XML, se den tekniska dokumentationen.

Till sidans topp

Anställning upphör

Begäran om att markera att en anställning upphört för en försäkrad, sker med XML-schemat EmploymentEnded. Efter att Futur bearbetat begäran, skickas ett svar med XML-schemat EmploymentEndedResponse.

För mer information om SSEK och XML, se den tekniska dokumentationen.

Till sidans topp

Direktfrågan

För att hämta information om en försäkringstagares engagemang hos Futur enligt MIS standard. Giltig Informations- eller Förmedlingsfullmakt krävs för att få svar. Mer information om standarden MIS finns här: www.s4i.se/standards/mis-life-2-0/  

Information om förmedlare

För att kontrollera information om förmedlaren, använd den förmedlarkod du har hos Futur tillsammans med API-metoden:

GET /Advisor/{advisorcode}

Metoden returnerar information enligt exemplet nedan:

{ 
"advisorIsActive": true,
"advisorOrganisationName": "Förmedlarbolaget AB",
"advisorOrganisationNumber": "550000-0000",
"advisorOfficeName": "Stockholmskontoret",
"advisorOfficeCode": "7000",
"advisorName": "Anders Andersson",
"advisorCode": "40000",
"advisorPersonalNumber": "19791212-9280"
}
Till sidans topp

Provisionsfil

Ersättningsrapportering sker enligt den standard som beskrivs här: Ersättningsrapportering (s4i.se)

Till sidans topp

Förvald fördelningsplan

Anmälan och registrering av en förvald distributionsplan sker med XML-schemat PredefinedDistributionPlan. Efter att Futur bearbetat begäran, skickas ett svar med XML-schemat PredefinedDistributionPlanResponse.

För mer information om SSEK, SFTP, och XML, se den tekniska dokumentationen.

Till sidans topp

Fondbyte på fondförsäkring

Begäran om att byta en fond på en fondförsäkring sker med XML-schemat Reallocate. Efter att Futur bearbetat begäran, skickas ett svar med XML-schemat VADÅ?.

För mer information om SSEK och XML, se den tekniska dokumentationen.

Till sidans topp

Lägg till kategori

Begäran om att lägga till kategorier (förmånsgrupper) sker med XML-schemat AddCategories. Efter att Futur bearbetat begäran, skickas ett svar med XML-schemat AddCategoriesResponse.

För mer information om SSEK och XML, se den tekniska dokumentationen.Här kan det stå namn på eventuella API-metoder.

Till sidans topp

Uppdatera administratör för avtalet

Begäran om att uppdatera administratör (HR-administratörer / handläggare) för avtalet sker med XML-schemat UpdateAdministrators. Efter att Futur bearbetat begäran, skickas ett svar med XML-schemat UpdateAdministratorsResponse.

För mer information om SSEK och XML, se den tekniska dokumentationen.

Till sidans topp

Skicka fakturaspecifikation till Futur

Här ska det stå text som beskriver aktiviteten

Här kan det stå namn på eventuella API-metoder

Här kan texten om aktiviteten fortsätta. en processbild kan infogas nedan.

Här kan namn på exempel stå. Själva exemplet infogas under flik 2
Till sidans topp
Här kan ett exempel infogas

Flyttblad

Här ska det stå text som beskriver aktiviteten

Här kan det stå namn på eventuella API-metoder

Här kan texten om aktiviteten fortsätta. en processbild kan infogas nedan.

Här kan namn på exempel stå. Själva exemplet infogas under flik 2
Till sidans topp

Här kan ett exempel infogas

Informationen på denna sida är uppdaterad 2023-05-12